нахвърлям

нахвърлям
гл. - мятам, намятам, струпвам, хвърлям, разхвърлям, пръскам, разпръсквам, замятам, тръшвам, джасвам, наджасвам, наблъсквам, поставям, натурвам
гл. - набелязвам, начертавам, скицирам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • нахвърлям се — гл. хвърлям се, впускам се, връхлитам, устремявам се, стрелвам се гл. нападам, бичувам, обиждам, обвинявам …   Български синонимен речник

  • нахвърлям се върху — словосъч. връхлитам, преминавам през, опустошавам, унищожавам, помитам словосъч. оспорвам, поставям под съмнение, повдигам възражения срещу, нападам …   Български синонимен речник

  • връхлитам — гл. налитам, натъквам се, влитам, вмъквам се, нахвърлям се, нападам, втурвам се, впускам се, впущам се, атакувам, устремявам се, нахлувам, хвърлям се, бухвам се гл. изненадвам, сблъсквам се, изправям се пред, срещам гл. сполетявам, постигам гл.… …   Български синонимен речник

  • нападам — гл. налитам, нахвърлям се, връхлитам, втурвам се, устремявам се, атакувам, извършвам нападение гл. нагрубявам, обиждам, оскърбявам, уязвявам, обвинявам, бичувам, осмивам, ругая, докачвам, укорявам, нанасям обида, провокирам гл. оспорвам, поставям …   Български синонимен речник

  • разхвърлям — гл. нахвърлям насам натам, разпръсквам, разсейвам, мятам, намятам, джасвам, пилея, разпилявам, пръскам, хвърлям, нахвърлям, сипя, ръся, поръсвам, разнасям, разпращам гл. хабя, прахосвам, пропилявам гл. разбърквам, разтурям, обръщам наопаки гл.… …   Български синонимен речник

  • впускам се — гл. хвърлям се, втурвам се, налитам, нахвърлям се, впущам се, устремявам се, лансирам се, връхлитам, затичвам се гл. увличам се, рискувам …   Български синонимен речник

  • втурвам се — гл. връхлитам, впускам се, тичам, прибягвам, търтя, налитам, стрелвам се, хвърлям се, нахвърлям се, политам, затичвам се, устремявам се, затирвам се, изтърчавам, впускам се в бяг, плюя си на петите гл. нападам, атакувам гл. нахълтвам, надънвам се …   Български синонимен речник

  • граквам — гл. хокам, ругая, гълча, мъмря гл. обвинявам, нахвърлям се …   Български синонимен речник

  • емвам — гл. подемам, подземам, подбирам, подхващам, подкачам, залавям, пипвам гл. подгонвам гл. нахвърлям се, наругавам, ругая, нападам, карам се, укорявам …   Български синонимен речник

  • лакомя се — гл. проявявам лакомия, полакомявам се, ламтя, алчен съм, ненаситен съм, стремя се, грабя, нахвърлям се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”